آموزش ها

images 2

داربست معلق چیست؟

داربست معلق چیست؟ داربست از تجهیزات پرکاربرد در صنعت ساختمان‌سازی به شمار‌ می‌رود. با توجه به هدف استفاده از داربست، انواع مختلفی ... ادامه مطلب
خرید انواع داربست

خرید انواع داربست

خرید انواع داربست راهنمای خرید لوله داربست موضوع بسیار پیچیده‌ای نخواهد بود. این محصولات از گوناگونی بسیار زیادی برخوردار نیستند، اما به ... ادامه مطلب
داربست

برپاسازی داربست

برپاسازی داربست برپاسازی داربست ۱- ستون داربست ستون داربست عبارت است از لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می ... ادامه مطلب